“Organisaties veranderen pas
als mensen deze een andere
betekenis geven”

foto Harry Tweehuysen

ORGANISATIE

Werken aan wat waardevol is;  het bij elkaar brengen van mens arbeid en organisatie

CULTUUR

Hoe laat je de cultuur meebewegen met de veranderingen in het bedrijf

MOTIVATIE

Hoe haal je het beste uit de organisatie en de mensen die er werken

MENSEN

Samen met opdrachtgevers navigeert Tweehuysen naar resultaat

“De inspanningen van directie en management vertalen in het verhogen van motivatie, inzetbaarheid en productiviteit van mensen”

 • Een match maken tussen bestuur, besturingsfilosofie en de inhoud van het werk en de mensen die het doen
 • Samenwerking in teams bevorderen door talenten van de individuele teamleden te benutten
 • Conflicten oplossen door overzicht en inzicht
 • Preventie voor psycho sociale arbeidsbelasting, door inzicht en wetenschappelijke instrumenten
 • Mensen versterken door gebruik te maken van wie ze zijn

De Wetenschap als basis
om Arbeid en Mensen te organiseren

Onderzoek & Wetenschap

Het vak Arbeids en Organisatiekunde is een toepassing van wetenschap op veel gebieden in de driehoek mens, arbeid en organisatie.

Dus een toepassing vanuit een breed spectrum van mens wetenschappen (sociale wetenschappen) als psychologie en sociologie naar bedrijfskundige en organisatiekundige wetenschappen.

Bestuur & Organisatie

Ik ben graag bezig met besturing ofwel governance van organisaties.

Het abstracte denken voor een RvT vind ik heel erg leuk.

Betrokken maar op afstand, dichtbij maar zonder direct te sturen, vanuit menselijke waarde maar niet op het individu

Consultancy & Praktijk

Naast A&O-deskundige ben ik ook psycholoog. Dan ligt de nadruk op de mens. Dat vertaalt zich in persoonlijke ontwikkeling, loopbaan en de energie die een mens krijgt van zijn werk, (motivatie) 

Als bedrijfskundige kijk ik juist naar de organisatie (van werk), samenwerken en groepsprocessen.

Als A&O deskundige breng ik dit dan samen rondom de factor arbeid.

Profiel Harry Tweehuysen

wetenschapper – ondernemer – adviseur

Bestuur

 • Voorzitter Beroepsvereniging voor Arbeids- en Organisatiedeskundigen
 • Voorzitter RvT DermaTwente
 • Bestuurslid Stichting Beheer Certficering Deskundigen

Educatie

 • Radboud Universiteit Nijmegen, Arbeids – en organisatiepsychologie, gespecialiseerd in samenwerken van mensen in relatie tot arbeid en organisatie
 • Radboud Universiteit Nijmegen, Bedrijfskunde
 • UVA Amsterdam, postdoc Arbeids- en organisatiekundige

Gecertificeerd

 • Arbeids- en Organisatiedeskundige in het register van Hobeon
 • Certified Management Consultant (C.M.C.)
 • Geregistreerd bij de O.O.A.

Advies / onderzoek

 • Sectorfonds Zorg en Welzijn
 • Manager advies,
 • Arbodienst Gezondheidszorg
 • Ardyn

Ondernemer

 publicaties

artikelen en onderzoeken

artikel psa werkdrukonderzoek nader bekeken

Bedrijfsarts als spil bij de preventie van psychosociale arbeidsbelasting: lessen uit een praktijkonderzoek.pdf

Maarten Bos, Margaret Chotkowski, Harry Tweehuysen, Vincent Vrooland, Monique Loo.

Verband tussen onvrede en uitval nooit bewezen.pdf

Vakblad Arbo nr 3 2019, Vakmedianet Auteur: Ton Bennink